Łączna liczba wyświetleń

sobota, 18 października 2014

Minister Rolnictwa o ralnikachSkandaliczna wypowiedź ministra Sawickiego o rolnikach :
„Jesteście frajerami”

       Widać wyraźnie, że efekt Pani Premier  Ewy Kopacz tryskającej dobrą energią, przez podobne wypowiedzi do tej, którą posłużył się minister rolnictwa Marek Sawicki w jednym z wywiadów, gdy stwierdził, że polscy rolnicy są frajerami, może nie wystarczyć aby utrzymać polityków bliżej obywateli.
       Marek Sa­wic­ki  pol­skim sadownikom, któ­rzy przez ro­syj­skie em­bar­go są bli­scy ban­kruc­twa mówi, że są fra­je­ra­mi i dodaje -  dla­cze­go? Bo nie cze­ka­li na unij­ne re­kom­pen­sa­ty, tylko po­zby­wa­li się ja­błek za gro­sze.
      Sadownicy  sprzedawali owoce, bo bali się, że zo­sta­ną z ni­czym, ale Marek Sa­wic­ki nie pamięta raczej, że to naj­pierw Unia od­mó­wi­ła re­kom­pen­sat, a potem Agen­cja Rynku Rol­ne­go dała bar­dzo krót­ki czas na sporządzenie wnio­sków o pie­nią­dze. Dlatego ten po­śpiech rol­ni­ków i trudno, aby było inaczej, gdyż mieli obawy, że nie dostaną nic.                                                                                                                                                                                     Wypowiedź ministra rolnictwa przypomina do złudzenia sytuację, gdy Włodzimierz Cimosiewicz, w związku z rezultatem wyborów ( co prawda wtedy parlamentarnych ), 17 października 1997 r., w pierwszym dniu obowiązywania nowej Konstytucji RP, podał kierowany przez siebie rząd SLD do dymisji. Taki słaby wynik wyborów był podyktowany w tamtym czasie z pewnością m.in. niefortunną wypowiedzią ówczesnego premiera rządu krytykującą Polaków dotkniętych skutkami powodzi, że mogli ubezpieczyć swoje nieruchomości ... . Należy się spodziewać, że wyborcy podziękują koalicji PO i PSL w najbliższych wyborach samorządowych za takie słowa ministra rolnictwa.
      
       Tym czasem, gdy notowania koalicji PO i PSL nieco szybują w dół, zyskuje SLD. Leszek Miller słusznie dziwi się, że bark jest reakcji ze strony polskich władz na nacjonalistyczne ruchy, na Ukrainie i słusznie punktuje błędy polskiego rządu, a w szczególności resortu spraw zagranicznych odnośnie polityki Polski w stosunku do Ukrainy.  Jest to sytuacja niezwykle niebezpieczna dla Polski i Europy. Władze nasze powinny zachować szczególną czujność. Na inauguracji samorządowej kampanii wyborczej SLD na Warmii i Mazurach Leszek Miller odniósł się do informacji o aresztowaniu dwóch osób podejrzanych o pracę na rzecz GRU i stwierdził, że samo zdemaskowanie szpiegów to połowiczny sukces, a prawdziwym sukcesem byłoby nie samo zdemaskowanie, ale przewerbowanie szpiegów obcego państwa.  

Menard Wiesław
www.wiazarm.pl  

Brak komentarzy: